Pelaksanaan Gladi Bersih UAMBN-BK di MTs Ar-Rohman Tegalrejo

1
Gambar. Gladi Bersih UAMBN-BK

UAMBN-BK atau Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Berbasis Komputer ialah ujian akhir yang dilaksanakan pada tingkatan madrasah mulai MI, MTs, dan MA. Gladi bersih UAMBN dilaksanakan guna mengukur tingkat kesiapan siswa serta berfungsi sebagai alat evaluasi bagi masing-masing siswa untuk menilai kesiapan diri mereka sendiri, sebelum pelaksanaan UAMBN Utama. Bagi madrasah sendiri, gladi bersih merupakan bentuk persiapan serta menilai kesiapan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan UAMBN Utama yang akan datang. Gladi bersih UAMBN-BK untuk tingkat MTs dilaksanakan pada :

  • 13 Februari 2020 (Hari Pertama) : Gladi bersih UAMBN-BK untuk mata pelajaran Al-Quran Hadist dan Fiqih
  • 14 Februari 2020 (Hari Kedua) : Gladi bersih UAMBN-BK untuk mata pelajaran SKI

Gladi bersih UAMBN-BK juga sekaligus untuk memperkenalkan bagaimana cara mengerjakan soal UAMBN menggunakan komputer. Pelaksanaan gladi bersih ini diharapkan mampu mendorong siswa-siswi kelas IX MTs Ar-Rohman Tegalrejo untuk dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Sebab, dengan mengikuti gladi bersih tersebut siswa-siswi akan dapat mengetahui perolehan nilai mereka pada mata pelajaran yang diujikan. Semangat belajar untuk siswa-siswi kelas IX, insyaAllah dengan doa dan usaha yang maksimal, akan memperoleh nilai yang terbaik.
Tags

Posting Komentar

1Komentar
Posting Komentar